Kenelle ryhmä on tarkoitettu?

Vakauttamisryhmät vanhemmille

Vakauttamisryhmät on tarkoitettu vanhemmille, jotka ovat omassa lapsuuden perheessään altistuneet pitkään jatkuneille traumatisoiville kokemuksille. Ryhmiin otetaan vanhempia, joilla on alaikäisiä kotona asuvia lapsia. Vakauttamisryhmiä järjestetään Oulussa ja Helsingissä. Osallistujia otetaan ryhmiin muiltakin paikkakunnilta. Vanhemmat osallistuvat ryhmiin ilman lapsia. Ryhmät ovat vanhemmille maksuttomia. Ryhmänohjaajina toimivat Vakava Traumatisoituminen ja vanhemmuus –projektin työntekijät.

Mikä on vakauttamisryhmien tavoite?

Vakauttamisryhmien tavoitteena on edistää vakavasti omassa lapsuudessaan traumatisoituneiden vanhempien keinoja tunnistaa omia oireita ja kehittää oireiden hallintakeinoja sekä lisätä vanhemman kykyä pysyä läsnä nykyhetkessä.

Mitä vakauttamisryhmissä tehdään?

Vakauttamisvaiheen ryhmissä pyritään lisäämään vanhempien kykyä tunnistaa omia trauma ja dissosiaatio- oireita ja autetaan vanhempia löytämään heille itselleen parhaiten soveltuvia oireiden hallintakeinoja. Ryhmissä on psykoedukatiivisia luentoja, joiden pohjalta keskustellaan. Teemoihin liittyy itsenäisesti tehtäviä taitoharjoitteita ja kotitehtäviä.

 • pyritään lisäämään harjoitusten ja tehtävien avulla vanhempien keinoja rauhoittua ja säädellä omia tunteitaan
 • vanhempia autetaan tunnistamaan heille itselleen vaikeita vuorovaikutustilanteita omien lastensa kanssa
 • vanhempia autetaan tunnistamaan tilanteita, joissa voimakkaat traumaan liittyvät oireet tai käyttäytymismallit helposti tahtomatta aktivoituvat ja voivat haitata lapsen tarpeita ja kehitystasoa huomioivaa hoivaa

Mitkä ovat vakauttamisryhmäkertojen teemat?

Jokaisella ryhmäkerralla on erillinen teema. Kustakin teemasta keskustellaan 1-3 ryhmäkerralla. Esimerkkejä teemoista:

 • traumatisoitumiseen liittyvät dissosiatiiviset oireet
 • vakauttaminen
 • läsnäolo nykyhetkessä
 • kuinka oppia tunnistamaan oma vireystila
 • tunteiden itsesäätelykeinojen opetteleminen
 • traumamuistojen ja traumalaukaisijoiden ymmärtäminen
 • selviytyminen traumalaukaisijoiden kanssa
 • sisäisen kokemuksen pelko ja sen voittaminen
 • nukkuminen
 • hyvän päivärytmin luominen, vapaa-aika ja rentoutuminen
 • fyysisestä terveydestä ja syömisestä huolehtiminen
 • tunteiden ymmärtäminen
 • hankalien aikojen ja tilanteiden ennakointi
 • kyky pohtia lapsen kokemusta ja tunnetta erilaisissa arkipäivän tilanteissa
 • tunteiden pelon vähentäminen, jotta kestää paremmin lapsen tunteita

Miten ryhmän aikana tehdään yhteistyötä läheisten ja hoitotahon kanssa?

Ryhmän aikana ryhmäläisen läheisille ja hoitavalle taholle tarjotaan mahdollisuutta yhteistyöhön. Ryhmäläisen läheisille järjestetään 1-2 tiedotusiltaa ryhmän aikana. Tiedotusiltojen sisältö on psykoedukatiivinen ja fokus on vakavaan traumatisoitumiseen liittyvien vanhemmuuden haasteiden erityispiirteissä ja niiden kanssa selviämisestä arjessa. Puolisoille tarjotaan mahdollisuutta osallistua paritapaamiseen tiedotusillan jälkeen. Ryhmäläisen hoitava yksilötyöntekijä osallistuu ryhmähoidon aikana koulutukseen ja säännölliseen menetelmätyönohjaukseen. Tarkempia tietoja saa projektityöntekijöiltä.

Miten ryhmiin tullaan?

Ryhmään valitaan 5 – 8 vanhempaa, joille ryhmähoidon soveltuvuutta arvioidaan yksilöllisesti ennen ryhmän alkua. Ryhmät ovat suljettuja, 30 kertaa vuoden aikana kokoontuvia ryhmiä. Yksi ryhmäkerta kestää 1 h 45 min, välissä on 15 min tauko. Ryhmään valittavilta edellytetään kykyä sitoutua ryhmätyöskentelyyn (30 krt) ja ryhmäläisillä tulee olla ryhmän ajan oman hoitotahon järjestämä kertaviikkoinen yksilöhoito. Ryhmiin hakeutumisesta voi kysyä tarkempaa tietoa Traumaterapiakeskuksen Vakava Traumatisoituminen ja Vanhemmuus –projektin työntekijöiltä Helsingissä ja Oulussa. Uusista alkavista ryhmistä tiedotetaan myös neljästi vuodessa ilmestyvällä uutiskirjeellä Oulun ja Helsingin alueen sosiaali- ja terveystoimen sekä kolmannen sektorin toimijoille ja muille yhteistyötahoille.

 

Kommentointi on suljettu, mutta paluuviitteet ja päivitysilmoitukset ovat avoinna.